predaj nových hydrorovádzačov - po namontovaní do automatickej prevodovky