12. februára 2016

TLAKOVÁ SKÚŠKA

Každý hydrorozvádzač je pred odoslaním podrobený tlakovej skúške na stolici.